Çfarë do të thotë nomenklaturë?

0
674

NOMENKLATURË f.

  1. Tërësia e emërtimeve (kryesisht të sendeve konkrete) të një fushe të shkencës, të teknikës a të prodhimit. Nomenklatura gjeografike. Nomenklaturë anatomike emërtimi i pjesëve të trupit të njeriut.
  2. Llojet e caktuara të mallrave ose të sendeve, që ka për detyrë të prodhojë një ndërmarrje; llojet e shërbimeve që duhet të kryejë një ndërmarrje. Nomenklaturë e përqendruar. Nomenklatura e prodhimeve të uzinës. Rritja e nomenklaturës së pjesëve të ndërrimit. Shtoj (zgjeroj) nomenklaturën.
  3. Tërësia e vendeve, në të cilat një organ i lartë ka të drejtë të emërojë e të heqë kuadrot e institucioneve varëse; organikëKuadro që hyjnë në nomenklaturën e ministrisë. Rregullat mbi nomenklaturën e kuadrit.