Çedomil Mijatoviq (diplomati dhe historiani i shquar serb) ne fillim te shekullit XX fenë e serbëve e përshkruan kështu

0
251

“Ndjenja fetare e serbëve nuk është as e thellë dhe as e ngrohtë. Kishat e tyre janë në përgjithësi të zbrazëta, me përjashtim të kremteve më të mëdha kishtare dhe kremteve politike. Serbët e ditëve tona, e konsiderojnë kishën si një institucion politik, në njëfarë mënyre misterioze të lidhur me ekzistencën e kombit të tyre. Ata nuk i lejojnë askujt ta kontestojë apo ta komprometoj atë, megjithëse kur nuk sulmohet ajo, ata e harrojnë atë.

Neol Malcolm në librin “Kosova një histori e shkurtër” thotë se fjalët e tij mund të vlejnë edhe sot. (faqe 49)