Çdo pistë e aeroportit ka 2 numra në të – ja për çfarë shërbejnë

0
512

Çdo pistë në botë ka dy numra në të, ata u tregojnë pilotëve se cilën pistë duhet të përdorin për ngritje dhe zbritje.

Secili numër përputhet me një drejtim të busullës. numri është midis 01 dhe 36, ndërsa diferenca midis dy numrave është gjithmonë 18.

Numri i parë përdor kufirin aktual të busullës, i rrumbullakosur në 10 gradë më të afërta. Numri i fundit gjithmonë hiqet. Numri tjetër është drejtimi i kundërt në busull, të dy numrat tregojnë një drejtim që është 180 gradë nga tjetri.

Aeroportet e mëdha mund të kenë pista paralele me numra të njëjtë. Këhstuqë marrin shkronjat L, C ose R pas numrit.