Bëhu me sjellje të mirë – Le ta shohin sjelljen tonë të mirë!

0
28

Bëhu me sjellje të mirë – Le ta shohin sjelljen tonë të mirë!

 

Hoxha i nderuar Enis Rama në video sekuencë e më poshtme flet për sjelljen e mirë që duhet të ket muslimani duke treguar edhe disa shembuj nga koha e Pejgamberit (sal Allahu alejhi ve selem), për ta dëgjuar klikoni më poshtë: