Bazat e Islamit

0
128

Xhibraili alejhi selam iu drejtua Muhamedit alejhi selam me pyetjen:

Ç’është Islami?
Pejgamberi alejhi selam iu përgjigj Islam është:

Të dëshmosh se s’ka të adhuruar tjetër me të drejtë veç Allahut (la ilahe il Allah) dhe se Muhamedi është i Dërguari i Allahut (Muhamedun resulullah).
Të falësh namazin (duke e kryer atë në mënyrë të plotë).
Të japësh zekatin (që është dhënia e një pjese të caktuar të pasurisë);
Të agjërosh muajin e Ramazanit (që është lënia e të ngrënit, të pirit, marrëdhënive seksuale dhe e të gjitha veprimeve që e prishin agjërimin, nga agimi deri në perëndim e diellit);
Të kryesh haxhin nëse ke mundësi.
(Transmeton Muslimi)
Muhamed Xhemil Zejno