AURBOON (Urbun): Kapari – parapagim

0

AURBOON (Urbun): Kapar – parapagim; një depozitë e paguar nga blerësi që është i pakthyeshëm duke mbajtur të drejtën për ta konfirmuar apo anuluar blerjen.