AMANAH (Emaneh) – Trust

0
1890

AMANAH (Emaneh) – Trust: iu referohet depozitave në besim-kujdesie. Një person mund të mban një pasuri për tjetrin në besim. Amanah kërkon anulimin e përgjegjësisë për humbjen e asaj pasurie në besim përveç nëse është thyer marrëveshja. Current account – Llogaritë e kursimeve bëhen në ketë kontratë si një Amanet (besim). Nëse bankat autorizohen për përdorimin e kësaj kategorie për bizneset e tyre atëherë “Amanah” transformohet në borxh. Si çdo borxh që duhet të ri-paguhet, bankat janë të detyruara që të paguajnë shumën e plotë.