A mundet njeriu me i bë vetvetës rukje?

0
42

Vazhdojmë me publikimin e pyetjeve dhe përgjigjeve me qëllim mësimin e fesë tonë ku e lusim Allahun që të kemi dobi nga kjo që e dëgjojmë, pyetja e radhës e cila i është parashtruar hoxhës së nderuar Nesim Demiri thotë: A mundet njeriu me i bë vetvetës rukje?, për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë:

Vazhdojmë me publikimin e pyetjeve dhe përgjigjeve me qëllim mësimin e fesë tonë ku e lusim Allahun që të kemi dobi nga kjo që e dëgjojmë, pyetja e radhës e cila i është parashtruar hoxhës së nderuar Nesim Demiri thotë: A mundet njeriu me i bë vetvetës rukje?, për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: