A lejohet të lexohet libri “Komentimi i ëndrave sipas shkencës hyjnore”?

0
162

A lejohet të lexohet libri “Komentimi i ëndrave sipas shkencës hyjnore”?

 

Vazhdojmë me publikimin e pyetjeve dhe përgjigjeve me qëllim mësimin e fesë tonë islame, pyetja e radhës e cila i parashtrohet hoxhës së nderuar Bekir Halimi thotë: A lejohet të lexohet libri “Komentimi i ëndrave sipas shkencës hyjnore”?, për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: