A lejohet të bëhet dhikri me mend?

0
120

A lejohet të bëhet dhikri me mend?

 

Vazhdojmë me publikimin e pyetjeve dhe përgjigjeve me qëllim mësimin e fesë tonë islame, pyetja e radhës e cila i parashtrohet hoxhës së nderuar Bekir Halimi thotë: A lejohet të bëhet dhikri me mend?, për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: