A duhet ta lexojmë suren El Fatiha pasi e ka lexuar imami në namaz?

0
326

Vazhdojmë me publikimin e pyetjeve dhe përgjigjeve me qëllim mësimin e fesë tonë Islame, pyetja e radhës e cila i është parashtruar hoxhës së nderuar Ahmed Kalaja thotë: A duhet ta lexojmë suren El Fatiha pasi e ka lexuar imami në namaz? :