A bën që muslimanët të varrosen me arkivol?

0
47

Vazhdojmë me publikimin e pyetjeve dhe përgjigjeve me qëllim mësimin e fesë tonë ku e lusim Allahun që të kemi dobi nga kjo që e dëgjojmë, pyetja e radhës e cila i është parashtruar hoxhës së nderuar Ferid Selimi thotë: A bën që muslimanët të varrosen me arkivol?, për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë:

Vazhdojmë me publikimin e pyetjeve dhe përgjigjeve me qëllim mësimin e fesë tonë ku e lusim Allahun që të kemi dobi nga kjo që e dëgjojmë, pyetja e radhës e cila i është parashtruar hoxhës së nderuar Ferid Selimi thotë: A bën që muslimanët të varrosen me arkivol?, për ta dëgjuar përgjigjen klikoni më poshtë: