51 Shkaqe të vrazhdësisë së zemrave

0
47

Falenderimi i takon Allahut, Subhanehu ve teala ndersa pershendetjet qofshin mbi Muhammedin, alejhi selam,familjen dhe shoket e tij.

Zemra është mbreti i gjymtyreve te trupit; nese zemra është ne rregull tere gjymtyret jane ne rregull, ndersa nese ajo devijon atehere e pasojne atë tere gjymtyret në devijim, sic thote Pejgamberi Alejhi selam: Veni re! Ne trup është nje cope mishi, nese ajo permiresohet, tere trupi permiresohet ndersa nese ajo prishet,prishet i tere trupi.Ajo është zemra”.
Meqe zemra ka kaq rendesi te madhe atehere njohja e shkaqeve,te cilat shkaktojne semurjen,prishjen dhe vdekjen e saj jane me se te domosdoshme ,ne menyre qe te percaktohet bari perkates, per keta virusa,te cilet sulmojne zemren dhe ndikojne ne punen e saj,duke e dobesuar apo mbytur fare.
Ne vijim do te cekim permbledhazi shkaqet e vrazhdesise se zemres,te kundertat e te cilave paraqesin sherimin apo barin-ilaqin perkates,apo te kundertat jane shkaqe te permiresimit dhe drejtimit te saj.

Shkaqet e vrazhdesise se zemres:

 • 1- Dashuria e madhe per dunjane dhe kureshtja per t’a fituar atë ne cfaredo menyre qofte
 • 2- Shpresa e madhe ne te dhe harrimi i “befasise “se vdekjes.
 • 3- Te dhenurit pas jo Allahut,Subhanehu ve teala.
 • 4- Lundrimi ne detin e shpresave te rrejshme.
 • 5- Te shoqeruarit e shumte me njerez, jo me qellim per t’a adhuruar Allahun,subhanehu ve teala,
 • 6- Gjumi i shumte
 • 7- Do të ( Dtth te jesh prej atyre qe cdohere thone: do t’a bej neser,do t’a bej pasneser…)
 • 8- Ushqimi dhe pijet e shumta
 • 9- Dembel-llëku ne ibadete
 • 10- Ngrenia e haramit,qofte pasuri,ushqim apo pije.
 • 11- Harrimi i mekatit te meparm dhe radhitja e mekateve njerin pas tjetrit
 • 12- Lluksi i tepert dhe mashtrimi i rrejshem
 • 13-Pergojimi,pergjimi i bisedave,mallkimi,sharja si dhe marrja objekt talljeje nderet e njerzve
 • 14- Genjeshtra,rrena dhe shpifja
 • 15- Te tallurit dhe nencmimi i tjereve
 • 16- Te qeshurit,shakaja dhe loja e tepert me tjeret
 • 17-Mendjemadhesia,te pelqyerit apo simpatia e vetvetes, si dhe kryelartesia
 • 18- Urrejtja,zilia dhe garimi se kush fiton me shume ne dunja
 • 19- Hidherimi,supozimet per te tjeret dhe zemerngushtesia me ta
 • 20- Koprracia dhe doreshtrengimi per te shpenzuar ne fusha te hajrit
 • 21- Neglizhenca nga perkujtimi i Allahut,Subhanehu ve teala,falenderimi dhe lavdimi i Tij,Az-ze ve xhel-le
 • 22- Joserioziteti ne kryerjen e namazit , mosrespektimi i kohes ,kushteve ,farzeve dhe sunneteve te tij
 • 23- Braktisja e namazit me xhemat paarsye
 • 24- Mosekzistimi i dro-se ne namaz
 • 25- Mosdistancimi nga gjerat e dyshimta
 • 26-Shqetesimi,merakosja,pamaturia dhe ngutja-nxitimi i panevojshem ne gjera
 • 27- Shoqerimi i tepert i te pasurve
 • 28- Shoqerimi i epsharakeve dhe risimtareve ne fe
 • 29-Degjimi i kenges dhe muzikes
 • 30-Humbja e kohes duke percjellur kanale televizive
 • 31-Joserioziteti ne miqesi dhe armiqesi
 • 32-Braktisja e sunneteve dhe nafileve( namazeve fakultative) me qellim
 • 33-Thyerja e premtimit dhe tradhtia e beses
 • 34-Te folurit e tepert duke mos e perkujtuar Allahun,subhanehu ve teala,
 • 35-Pasimi i shejtanit dhe pasuesve te tij
 • 36-Pasimi i epshit dhe nefsit (shpirtit) nxites per ne te keqen
 • 37-Te ngjasuarit me armiqet e Allahut,Subhanehu ve teala
 • 38- Perngjasimi i burrave me gra dhe anasjelltas
 • 39-Padrejtesia dhe zullumi tjereve paasfare te drejte
 • 40- Te mos qenurit ne rrjedhe me ceshtjet fetare dhe ato te perditshme
 • 41-Guximeria ne ndalesat e Allahut,Subhanehu ve teala dhe berja e mekateve duke thënë:”Hajt se Allahu,subhanehu ve teala, është i meshirshem dhe fal shume”.
 • 42-Pasimi i epsheve dhe shmangia nga rruga e te ndershmeve
 • 43-Vrazhdesia ne raport me njerzit
 • 44-Mashtrimi,tradhtia dhe percarja ne mes muslimaneve
 • 45-Leximi i librave,tregimeve,poezive dhe revistave apo gazetave,te cilat therrasin ne devijim apo pabesim (kufer),apo mardheniet seksuale te pakufizuara dhe te shfrenuara.
 • 46- Marrja e mekateve te vogla si te parendesishme, i bere apo nuk i bere është njejte.
 • 47-Largimi nga Kur’ani Famelarte,qofte se lexuari,studiuari,mesuari permendesh apo gjykuari me te
 • 48- Largimi nga gjerat qe ndikojne ne zbutjen e zemres,si: Perkujtimi i vdekjes,vizita e varreve,perkujtimi i berzahut( jetes ne varreza) ,llogarise ,xhennetit,xhehennemit,etj.
 • 49-Sjelljet e keqia ndaj prinderve,shkeputja e mardhenieve me te afermit dhe demtimi i fqinjeve.
 • 50-Urrejtja e shokeve te Pejgamberit,Alejhi selam,
 • 51-Braktisja e urdherimit per te mire,ndalimit nga e keqja dhe keshillimit reciprok ndermjet muslimaneve.

Peshendetjet qofshin mbi Muhammedin,Alejhi selam,familjen e tij,shoket e tij dhe tere pasuesit e tij gjer ne amshim!!!/sedatislami.wordpres.com

Në shqip: Sedat Gani Islami