33% e shkurorëzimeve në Britani për shkak të rrjetit Facebook

0
42

Facebook ështl cituar në 33% të rasteve të shkurorëzimeve në Mbretërinë e Bashkuar. Kjo bëhet fjalë për vitin 2011: statistika është rritur nga 20% që ishte në vitin 2009.

Facebook është duke u fajësuar si një arsye, ose një fakt, kur bëhen shkurorëzime. Në vitin 2011, 33% e peticioneve përmbanin emrin e rrjetit shoqëror; kjo paraqet një rritje nga viti 2009, kur vetëm 20% u përmend rrjeti Facebook

Rezultatet sollën një studim të bërë nga uebfaqja Divorce-Online: rasti i parë në dhjetor të vitit 2009 dhe një ndjekje në dhjetor 2011. Në të dy rastet, 5,000 peticione ishin kërkuar nga uebfaqja.

Arsyet më të njohura ku Facebook ishte cituar nuk kishin ndryshuar. Ato ishin pothuajse të gjitha të lidhura me sjelljet e caktuara me anëtarët e gjinisë së kundërt. Ja top tre arsyet:

1. Porositë e papërshtatshme tek anëtarët e gjinisë së kundërt.

2. Bashkëshortët e ndarë duke postuar komente të pakëndshme për njëri-tjetrin.

3. Miqtë në Facebook duke raportuar veprime të bashkëshortëve.

Për krahasim nga kjo, rrjeti Twitter u paraqit vetëm në 20 peticione si pjesë e deklaratës për veprimet, duke nënkuptuar që ky rrjet mund të fajësohej vetëm për 0.4% të rasteve.kohaislame