14 shprehjet më të mira të thëna ndonjëherë

0
146

Shprehjet e mëposhtme janë një kujtesë për të shkuar gjithmonë para me besim dhe forcë në mënyrë që të bëni më të mirën tuaj.

“Imitimi është vetëvrasje.” – Ralph Waldo Emerson
“Bëjini gjërat në kushtet tuaja dhe merrni atë për të cilën keni luftuar.” – Oliver James
“Lajkatoni veten në mënyrë kritike.” -Willis Goth Regier
“Bëni atë që ndjeni me zemër, sepse gjithsesi do të kritikoheni.” -Eleanor Roosevelt
“Sa herë që të gjeni veten në anën e shumicës, është koha për të ndaluar dhe reflektuar.” -Mark Twain
“Më mirë të shkruani për veten tuaj dhe të mos keni publik, sesa të shkruani për publikun dhe të mos jeni vetvetja.” -Cyril Connolly
“Ne nuk duhet të lejojmë që perceptimet e kufizuara të njerëzve të na përcaktojnë.” -Virginia Satir
“Mos kërkoni që shoqëria t’ju japë leje për të qenë vetvetja.” -Steve Maraboli
“Nëse gjërat shkojnë keq, mos shkoni me rrjedhën e tyre.” -Roger Babson
“Disa njerëz thonë se po shkoni në rrugën e gabuar, kur kjo është thjesht një rrugë e juaja.” -Angelina Jolie
“Bëni atë që mundeni, me atë që keni, aty ku jeni.” -Theodore Roosevelt
“Jini vetvetja; të gjithë të tjerët tashmë janë të zënë.” -Oscar Wilde
“Për të gjetur vetveten, mendoni për veten tuaj.” -Socrates
“Jini të gjindshëm për të tjerët, por mos e lini veten tuaj kurrë pas dore.” -Dodinsky